INZICHT IN MENSEN, FUNCTIES EN PROCESSEN | CASUS SPIE

25 april 2023

arrow_back Ga terug

Vraagstuk vanuit de organisatie: Spie

Medewerkers optimaal inzetten met inzicht in mensen, functies en processen.
SPIE Nederland is een dochteronderneming van SPIE Groep, een Europese leider in multitechnische dienstverlening op het gebied van energie en communicatie.

Tevredenheid medewerkers blijft achter bij sterke groei

Na jaren van groei en veranderingen ontstonden er binnen de organisaties zogenaamde ‘eilandjes’. De overdracht tussen afdelingen verliep stroef en medewerkers voelde zich minder collectief verantwoordelijk.

SPIE wilde graag medewerkers binden en behouden vanwege een krappe arbeidsmarkt. Managers voelden ook de behoefte om onderling beter te kunnen afstemmen en gezamenlijk doelen te bereiken.

Op initiatief van het management werden er initiatieven genomen om processen beter en efficiënter in te richten en om de samenwerking te verbeteren.

De samenhang tussen medewerkers, de teams en de organisatie moesten worden versterkt, zodat alle partijen vlotter tot samenwerking zouden kunnen komen.

Er werden vijf speerpunten gedefinieerd:

  • Verbeteren van de onderlinge communicatie
  • Efficiëntere werkprocessen
  • Vergroten van eigenaarschap
  • Verbeteren en ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten
  • Cultuurverandering

Hoewel deze punten sterk van elkaar verschillen, hebben ze een grote onderlinge samenhang. De uitdaging was dus om de punten niet afzonderlijk te behandelen, maar om een methode te vinden die een integrale benadering mogelijk maakte. Al eerder was positief samengewerkt met iScreen dat met het MTO-Talent model een veelbelovende oplossing bood.

Aan de slag met de MTO-Talent oplossing

De MTO-Talent oplossing maakt het mogelijk om in te spelen op de behoeften van medewerkers, teams en de organisatie om zo een wendbare organisatie tot stand te brengen.

Het model omvat een taal voor de analyse van talenten en functies, een logica om te onderzoeken hoe rollen op individueel, teamniveau en organisatieniveau optimaal kunnen worden ingevuld, en een systeem waarmee medewerkers, managers en HR het veranderingsproces kunnen sturen.

Met het MTO-Talent model kon SPIE de resultaatgebieden en processen voor functies en teams analyseren. Menselijke kwaliteiten en communicatievoorkeuren werden met online vragenlijsten in kaart gebracht.

Het ICT-platform van iScreen (de MTO-Talentplanner) bracht de resultaten samen. iScreen consultants begeleiden SPIE bij het overleg met de betrokkenen om kansen en risico’s te identificeren en zo tot goede keuzes te komen.

Een constructief gesprek door terugkoppelen van de resultaten naar individuele medewerkers en het overleg onderling in de teams erover, zijn een belangrijk onderdeel van het MTO-Talent model.

 

“Ik ben nu beter in staat om mensen in te zetten op taken waar ze echt goed in zijn en energie van krijgen. Zo maken we optimaal gebruik van de talenten van medewerkers”

Erik van Delft, Teamleider NOC bij SPIE Infra Network Solutions

 

Mens en werk beter in balans: motivatie neemt toe, samenwerking verbetert

De groepsdynamiek en de daaruit voortvloeiende samenwerking verbeterden opmerkelijk.

Het toepassen van de MTO-Talent oplossing zorgde ervoor dat er bewust rekening werd gehouden met de diversiteit van medewerkers en er meer rekening werd gehouden met de kwaliteiten en communicatiestijlen van medewerkers.

Meer inzicht in deze menselijke aspecten, en een constructieve dialoog daarover met de teams hadden een nieuw proces in gang gezet.

Medewerkers kregen meer zicht op de verschillende processen en resultaatgebieden, alsook op hun eigen kwaliteiten en hun motivatie. Dit leidde ertoe dat ze meer eigenaarschap gingen nemen en teams daardoor meer zelfsturend werden.

Sommige mensen kregen een nieuwe functie, voor anderen werd hun functie aangepast zodat ze meer voldoening uit hun werk halen.

De nieuwe dynamiek waarbinnen mens, team en organisatie samen werden bekeken, leidde er ook toe dat thema’s als interne mobiliteit prominenter op de agenda kwamen.

“We geven nu beter invulling aan het goed werkgeverschap; we kijken samen met andere managers waar een medewerker het beste past. We doen sollicitatiegesprekken ook vaak samen en plaatsen een sollicitant niet zomaar op een functie, maar kijken breed waar iemand zou passen”

Henri van Zandbeek, Business Unit Manager FTTX Network Solutions bij SPIE Nederland


Wil jij weten wat het MTO talent model voor jou zou kunnen betekenen?

Neem contact op

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze site te laten werken en u de meest relevante ervaring te geven door uw voorkeuren en herhaalde bezoeken te onthouden. Door op "Accepteer alle" te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van alle cookies, of u kunt ze weigeren door op "Weiger alle" te klikken. Bekijk onze Privacy policy